iPad

Bảng Giá Thu Mua iPad

iPad Mơi 100%

Áp dụng : Máy Mới 100% – Nguyên Seal – Chưa Active

iPad Pro 12.9 2021 M1 128G Wifi Only

21.000.000

iPad Pro 12.9 2021 M1 256G Wifi Only

23.000.000

iPad Pro 12.9 2021 M1 128G 4G + Wifi

23.000.000

iPad Pro 12.9 2021 M1 256G 4G + Wifi

25.000.000

iPad Pro 11inch 2021 M1 128G Wifi Only

17.000.000

iPad Pro 11inch 2021 M1 256G Wifi Only

19.000.000

iPad Pro 11inch 2021 M1 128G 4G + WiFi

21.000.000

iPad Pro 11inch 2021 M1 256G 4G + WiFi

23.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 128G Wifi Only

14.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 256G Wifi Only

16.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 128G 4G + WiFi

17.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 256G 4G + WiFi

18.500.000

iPad Air 5 64G Wifi Only

13.500.000

iPad Air 5 256G Wifi Only

16.000.000

iPad Air 5 64G Wifi 4G + WiFi

16.500.000

iPad Air 5 256G Wifi 4G + WiFi

19.000.000

iPad Air 4 64G Wifi Only

11.000.000

iPad Air 4 2020 256G Wifi Only

14.000.000

iPad Air 4 2020 64G Wifi 4G + WiFi

14.000.000

iPad Air 4 2020 256G Wifi 4G + WiFi

16.000.000

iPad Gen 9 10.2 inch 64G Wifi

7.000.000

iPad Gen 9 10.2 inch 256G Wifi

9.500.000

iPad Gen 9 10.2 inch 64G 4G

10.000.000

iPad Gen 9 10.2 inch 256G 4G

12.500.000

iPad Gen 8 10.2 inch 32G Wifi

6.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 128G Wiffi

8.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 32G Wifi 4G

8.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 128G Wifi 4G

11.000.000

iPad Mini 6 64G Wifi

9.500.000

iPad Mini 6 256G Wifi

13.500.000

iPad Mini 6 64G Wifi 4G

13.500.000

iPad Mini 6 256G Wifi 4G

16.500.000

iPad Mini 5 64G Wifi

7.000.000

iPad Mini 5 256G Wifi

9.000.000

iPad Mini 5 64G Wifi 4G

9.000.000

iPad Mini 5 256G Wifi 4G

12.500.000

iPad Cũ

Máy Đẹp 99% – Nguyên Zin 100% – Phụ Kiện Đầy Đủ

iPad Pro 12.9 M1 2021 128G Wifi Only

18.000.000

iPad Pro 12.9 M1 256G Wifi Only

19.000.000

iPad Pro 12.9 M1 128G 4G + Wifi

20.000.000

iPad Pro 12.9 M1 256G 4G + Wifi

21.000.000

iPad Pro 12.9 Gen 4 128G Wifi Only

15.000.000

iPad Pro 12.9 Gen 4 256G Wifi Only

16.500.000

iPad Pro 12.9 Gen 4 128G 4G + Wifi

16.500.000

iPad Pro 12.9 Gen 4 256G 4G + Wifi

17.500.000

iPad Pro 11inch M1 128G Wifi Only

15.000.000

iPad Pro 11inch M1 256G Wifi Only

16.000.000

iPad Pro 11inch M1 128G 4G + WiFi

17.000.000

iPad Pro 11inch M1 256G 4G + WiFi

18.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 128G Wifi Only

12.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 256G Wifi Only

13.000.000

iPad Pro 11inch Gen 2 128G 4G + WiFi

13.500.000

iPad Pro 11inch Gen 2 256G 4G + WiFi

15.000.000

iPad Pro 11inch Gen 1 64G Wifi Only

10.000.000

iPad Pro 11inch Gen 1 256G Wifi Only

11.000.000

iPad Pro 11inch Gen 1 64G 4G + WiFi

10.000.000

iPad Pro 11inch Gen 1 256G 4G + WiFi

11.000.000

iPad Air 5 64G Wifi Only

11.000.000

iPad Air 5 256G Wifi Only

13.000.000

iPad Air 5 64G Wifi 4G + WiFi

13.000.000

iPad Air 5 256G Wifi 4G + WiFi

14.500.000

iPad Air 4 2020 64G Wifi Only

9.000.000

iPad Air 4 2020 256G Wifi Only

10.000.000

iPad Air 4 2020 64G Wifi 4G + WiFi

10.500.000

iPad Air 4 2020 256G Wifi 4G + WiFi

12.500.000

iPad Gen 9 10.2 inch 2021 64G Wifi

6.000.000

iPad Gen 9 10.2 inch 2021 256G Wifi

8.000.000

iPad Gen 9 10.2 inch 2021 64G 4G

8.500.000

iPad Gen 9 10.2 inch 2021 256G Wifi 4G

10.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 2020 32G Wifi

5.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 2020 128G Wifi

6.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 2020 32G Wifi 4G

7.000.000

iPad Gen 8 10.2 inch 2020 128G Wifi 4G

8.000.000

iPad Gen 7 10.2 inch 2019 32G Wifi

4.000.000

iPad Gen 7 10.2 inch 2019 128G Wifi

5.000.000

iPad Gen 7 10.2 inch 2019 32G Wifi 4G

5.500.000

iPad Gen 7 10.2 inch 2019 128G Wifi 4G

7.000.000

iPad Gen 6 9.7 inch 2018 32G Wifi

3.500.000

iPad Gen 6 9.7 inch 2018 128G Wifi

4.500.000

iPad Gen 6 9.7 inch 2018 32G Wifi 4G

4.500.000

iPad Gen 6 9.7 inch 2018 128G Wifi 4G

5.500.000

iPad Mini 6 64G Wifi

8.000.000

iPad Mini 6 256G Wifi

10.00.000

iPad Mini 6 64G Wifi 4G

10.000.000

iPad Mini 6 256G Wifi 4G

12.000.000

iPad Mini 5 64G Wifi

5.500.000

iPad Mini 5 256G Wifi

7.000.000

iPad Mini 5 64G Wifi 4G

7.000.000

iPad Mini 5 256G Wifi 4G

8.000.000

error: No copy