iPhone

Bảng Giá Thu Mua iPhone

iPhone Mới 100%

Yêu Cầu: Máy Nguyên Seal – Chưa Active – Chưa sử dụng

iPhone 14 Pro Max 128G

28.500.000

iPhone 14 Pro Max 256G

31.500.000

iPhone 14 Pro Max 512G

35.500.000

iPhone 14 Pro 128G

25.000.000

iPhone 14 Pro 256G

27.000.000

iPhone 14 Pro 512G

31.000.000

iPhone 14 128G

18.000.000

iPhone 14 256G

20.500.000

iPhone 14 Plus 128G

21.000.000

iPhone 14 Plus 256G

22.000.000

iPhone 13 Pro Max 128G

23.000.000

iPhone 13 Pro Max 256G

25.000.000

iPhone 13 Pro 128G

2.000.000

iPhone 13 Pro 256G

22.000.000

iPhone 13 128G

16.000.000

iPhone 13 256G

17.000.000

iPhone 13 Mini 128G

13.000.000

iPhone 13 Mini 256

14.000.000

iPhone 12 64G

14.000.000

iPhone 12 128G

15.500.000

iPhone 12 Mini 64G

12.000.000

iPhone 12 Mini 128G

13.500.000

iPhone 11 128G

11.000.000

iPhone 11 64G

9.500.000

iPhone XR 128G

10.000.000

iPhone XR 64G

9.000.000

iPhone SE 64G 2022

8.500.000

iPhone SE 128G 2022

10.000.000

iPhone Cũ

Yêu Cầu: Máy 99% , Pin > 95, Thời Gian Bảo Hành App > 6 tháng

iPhone 14 128G

15.000.000

iPhone 14 256G

17.000.000

iPhone 14 Plus 128G

16.000.000

iPhone 14 Plus 256G

17.000.000

iPhone 14 Pro 128G

23.000.000

iPhone 14 Pro 256G

24.000.000

iPhone 14 Pro Max 128G

25.000.000

iPhone 14 Pro Max 256G

27.000.000

iPhone 13 Mini 128G

11.000.000

iPhone 13 Mini 256G

12.000.000

iPhone 13 128G

13.500.000

iPhone 13 256G

14.500.000

iPhone 13 Pro 128G

16.000.000

iPhone 13 Pro 256G

19.000.000

iPhone 13 Pro Max 128G

19.000.000

iPhone 13 Pro Max 256G

20.000.000

iPhone 12 Mini 64G

6.000.000

iPhone 12 Mini 128G

7.000.000

iPhone 12 64G

8.000.000

iPhone 12 128G

9.000.000

iPhone 12 Pro 128G

11.000.000

iPhone 12 Pro 256G

12.000.000

iPhone 12 Pro Max 128G

14.000.000

iPhone 12 Pro Max 256G

15.000.000

iPhone 11 Pro Max 64G

9.000.000

iPhone 11 Pro Max 256G

10.000.000

iPhone 11 Pro 64G

7.000.000

iPhone 11 Pro 256G

8.000.000

iPhone 11 128G

7.000.000

iPhone 11 64

6.000.000

iPhone XS Max 256G

7.000.000

iPhone XS Max 64G

6.000.000

iPhone XS 256G

5.000.000

iPhone XS 64G

4.000.000

iPhone X 256G

4.000.000

iPhone X 64G

3.000.000

iPhone XR 128G

5.000.000

iPhone XR 64G

4.000.000

iPhone 8 256G

3.000.000

iPhone 8 64G

2.000.000

iPhone 8 Plus 256G

4.500.000

iPhone 8 Plus 64G

3.500.000

error: No copy