Macbook

Bảng Giá Thu Mua Macbook

MacBook Air

Máy Nguyên Seal – Chưa Active – Chưa sử dụng

MacBook Air 2019 - 128G

28.500.000

MacBook Air 2019 - 256G

25.000.000

MacBook Air 2018 - 128G

25.500.000

Macbook Air 2018 - 256G

22.500.000

Macbook Air 2017 - 128G

17.000.000

MacBook Air 2017 - 256G

15.500.000

iPhone Cũ

Máy đẹp – Nguyên Zin – Chưa Sửa Chữa – Phụ Kiện Đầy đủ

iPhone 11 Pro Max 256G

25.500.000

iPhone 11 Pro Max 64G

22.500.000

iPhone 11 Pro 256G

21.000.000

iPhone 11 Pro 64G

19.000.000

iPhone 11 128G

15.500.000

iPhone 11 64G

14.500.000

iPhone XS Max 256G

15.000.000

iPhone XS Max 64G

14.000.000

iPhone XS 256G

11.000.000

iPhone XS 64G

10.000.000

iPhone X 256G

9.500.000

iPhone X 64G

8.500.000

iPhone XR 128G

8.500.000

iPhone XR 64G

7.500.000

iPhone 8 256G

5.500.000

iPhone 8 64G

4.500.000

iPhone 8 Plus 256G

8.000.000

iPhone 8 Plus 64G

7.000.000

iPhone 7 Plus 128G

5.500.000

iPhone 7 Plus 32G

4.500.000

iPhone 7 128G

3.500.000

iPhone 7 32G

3.000.000

iPhone 6s Plus 16G

2.500.000

iPhone 6s Plus 64G

3.000.000

error: No copy